Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Bài viết

Quy định về sổ sách kế toán

Quy định về sổ sách kế toán theo Luật kế toán 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 Điều 24. Sổ kế toán 1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu ...Đọc tiếp

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ (áp dụng cho QĐ 15/2006). a. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ: - Ghi sổ...Đọc tiếp

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (áp dụng cho QĐ 15/2006 và QĐ 48/2006). a. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: ...Đọc tiếp

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái

Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký - Sổ Cái (áp dụng cho QĐ 15/2006 và QĐ 48/2006 ). a. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: - Ghi s...Đọc tiếp

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung

1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: - Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (NKC) tức là: Tất cả các nghiệp vụ kinh...Đọc tiếp

Hướng dẫn cách lập Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một th...Đọc tiếp

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh và kết quả khác. Sau đây cô...Đọc tiếp

Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tệ có thể thể được kế toán làm theo 2 phương pháp: trực tiếp và gián tiếp. Và trong bài viết này công ty ACC Việt Nam sẽ hướng dẫn ...Đọc tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dưới đây là mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty ACC Việt Nam được làm theo mẫu số B03-DN theo quyết định số 15 của bộ tài chính. Mới các bạn t...Đọc tiếp