Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung

1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung:
– Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (NKC) tức là: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được ghi nhận vào sổ nhật ký chung dựa trên các chứng từ kế toán: hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, giấy. Dựa vào những dữ liệu đã ghi trên sổ NKC kế toán vào sổ cái cho từng đối tượng kế toán theo trình tự thời gian.
– Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp: sản xuất, xây dựng, dịch vụ, thương mại có quy mô vừa và nhỏ.
– Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:

–  Sổ Nhật ký chung
–  Sổ Nhật ký thu tiền
–  Sổ Nhật ký chi tiền
– Sổ Nhật ký mua hàng
– Sổ Nhật ký bán hàng
– Sổ cái (dùng cho hình thức NKC)
– Bảng cân đối số phát sinh
– Sổ quỹ tiền mặt
– Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
– Sổ tiền gửi ngân hàng
– Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
– Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
– Thẻ kho (Sổ kho)
– Sổ tài sản cố định
–  Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
– Thẻ Tài sản cố định
– Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
– Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
– Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
– Sổ chi tiết tiền vay
– Sổ chi tiết bán hàng
– Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
– Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
– Sổ chi tiết  các tài khoản
– Sổ kế toán chi tiết theo
dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
– Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
– Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
– Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
– Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
– Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn
kinh doanh
– Sổ chi phí đầu tư xây dựng
– Sổ theo dõi thuế GTGT
– Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
– Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

b. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung:

– Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì sau khi ghi sổ NKC kế toán ghi vào các sổ chi tiết liên quan.
– Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).
– Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.

* Nhận định:

Ưu điểm Nhược điểm
– Mẫu sổ đơn giản, dễ thực hiện, thuân tiện cho phân công lao động kế toán;
– Có thể thực hiện đối chiếu, kiểm tra về số liệu kế toán cho từng đối tượng kế toán ở mọi thời điểm => vì vậy kịp thời cung cấp thông tin cho nhà quản lý.
Lượng ghi chép tương đối nhiều

Xem thêm: Cách ghi sổ Nhật ký chung trên Excel

2017/06/8Thể loại : KẾ TOÁN TỔNG HỢPSổ Sách - Báo CáoTab :