Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ (áp dụng cho QĐ 15/2006).

a. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ:

– Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ tức là:Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được phản ánh trên các chứng từ kế toán đều được phân loại và ghi vào sổ Nhật ký- chứng từ theo bên Có TK liên quan đối ứng với bên Nợ của các TK khác.
– Điều kiện áp dụng: Áp dụng đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, số lượng kế toán nhiều với trình độ chuyên môn cao.

Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau:

–  Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê
Gồm: +, Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10
+, Bảng kê từ số 1 đến số 11
– Sổ cái ( dùng cho hình thức NK – CT )
– Sổ tiền gửi ngân hàng
– Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
– Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
– Thẻ kho (Sổ kho)
– Sổ tài sản cố định
–  Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
– Thẻ Tài sản cố định
– Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
– Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ- Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
– Sổ chi tiết tiền vay
– Sổ chi tiết bán hàng
– Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
– Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
– Sổ chi tiết  các tài khoản
– Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
– Sổ chi phí đầu tư xây dựng
– Sổ theo dõi thuế GTGT
– Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
– Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
– Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
– Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
– Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
– Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
– Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

 

b. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ

Biểu số 04
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN
NHẬT KÝ – CHỨNG TỪ

– Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào các Nhật ký – Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan.
– Đối với các loại chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại trong các bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các Bảng kê và Nhật ký – Chứng từ có liên quan.
– Đối với các Nhật ký – Chứng từ được ghi căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi tiết thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số liệu vào Nhật ký – Chứng từ.
– Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ, kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký – Chứng từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái.
– Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì được ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ Cái.
– Số liệu tổng cộng ở Sổ Cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.

 * Nhận định :

Ưu điểm

Nhược điểm

Giảm nhẹ được công tác ghi sổ kế toán. – Kiểm tra, đối chiếu được thực hiện thường xuyên => vì vậy cung cấp kịp thời thông tin cho nhà quản lý;
– Mẫu sổ phức tạp đòi hỏi kế toán phải có trình độ chuyên môn cao;
– Không thuận tiện cho việc ứng dụng tin học văn phòng vào công tác kế toán.

Xem thêm : cách ghi sổ theo hình thức nhật ký – sổ cái

2017/06/8Thể loại : KẾ TOÁN TỔNG HỢPSổ Sách - Báo CáoTab :