Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (áp dụng cho QĐ 15/2006 và QĐ 48/2006).

a. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ:

– Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ tức là: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được ghi nhận trên chứng từ kế toán đều phải phân loại chứng từ kế toán, kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo trình tự thời gian và vào sổ cái theo nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, sử dụng nhiều lao động kế toán và nhiều tài khoản kế toán khi hạch toán.

 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:

–  Chứng từ ghi sổ
–  Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
– Sổ Cái (dùng cho hình thức CT – GS)
– Bảng cân đối số phát sinh
– Sổ quỹ tiền mặt
– Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
– Sổ tiền gửi ngân hàng
– Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
– Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
– Thẻ kho (Sổ kho)
– Sổ tài sản cố định
–  Thẻ Tài sản cố định
– Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
– Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
– Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
– Sổ chi tiết tiền vay
– Sổ chi tiết bán hàng
– Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
– Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
– Sổ chi tiết  các tài khoản
– Sổ theo dõi chi tiết nguồn
vốn kinh doanh
– Sổ chi phí đầu tư xây dựng
– Sổ theo dõi thuế GTGT
– Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
– Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
– Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
– Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
– Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
– Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
– Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
– Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
– Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
– Sổ theo dõi thuế GTGT
– Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
– Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

– Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kê toán cùng loại, cùng nội dung kinh tế;
– Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.

b. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ:

Biểu số 03
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ 

– Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
– Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.
–  Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính.
– Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.

* Nhận định:

Ưu điểm Nhược điểm
– Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép;
– Thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán.
– Số lượng ghi chép nhiều, thường xuyên xảy ra hiện tượng trùng lặp;
– Việc kiểm tra số liệu vào cuối kỳ, cuối tháng => vì vậy cung cấp số liệu, thông tin cho nhà quản lý chậm.

Xem thêm : Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung

2017/06/8Thể loại : KẾ TOÁN TỔNG HỢPSổ Sách - Báo CáoTab :