Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 48 và TT 200

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quyết định 48 (Mẫu số 03 – TT)

Đơn vị: CÔNG TY ACC VIỆT NAM
Bộ phận:……….
                             Mẫu số: 03 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …

Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………….
Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….(Viết bằng chữ) …………….
………………………………………………………………………………………………………………
Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………..
Thời gian thanh toán: ……………………………………………………………………………………

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

 

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200 (Mẫu số 03 – TT)

Đơn vị: CÔNG TY ACC VIỆT NAM
Bộ phận:……….
                             Mẫu số: 03 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …

Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………….
Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….(Viết bằng chữ) …………….
………………………………………………………………………………………………………………
Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………..
Thời gian thanh toán: ……………………………………………………………………………………

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy đề nghị tạm ứng:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc Quỹ (Người xét duyệt tạm ứng).
– Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết bằng số và bằng chữ).
– Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách …
– Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.
Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Các bạn có thể xem thêm: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

 

2017/06/9Thể loại : Kế toán tiền lươngKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :