Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu biên lai thu tiền theo QĐ 48 và TT 200 – Mẫu số 06 – TT

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của Quỹ hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

Sau đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin gửi các bạn 2 mẫu biên lai thu tiền đang dùng phổ biến hiện nay là Mẫu số 06 – TT theo quyết định 48 và thông tư 200

1. Mẫu biên lai thu tiền theo thông tư 200: Mẫu số 06 – TT

Đơn vị: CÔNG TY ACC VIỆT NAM
Bộ phận:……….
                          Mẫu số: 06 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: ……………….

Số: ……………….

– Họ và tên người nộp tiền: ………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
– Nội dung thu: …………………………………………………………………………………………….
– Số tiền thu: ………………………………….(Viết bằng chữ): ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

 

 

2. Mẫu biên lai thu tiền theo quyết định 48: Mẫu số 06 – TT

Đơn vỊ: CÔNG TY ACC VIỆT NAM
Bộ phận:……….
                        Mẫu số: 06 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: ……………….

Số: ……………….

– Họ và tên người nộp tiền: ………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
– Nội dung thu: …………………………………………………………………………………………….
– Số tiền thu: ………………………………….(Viết bằng chữ): ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

 

3. Cách ghi biên lai thu tiền:

Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.
Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.
– Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.
– Dòng “Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD…
Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.
Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).
Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.
Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.
Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí… và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ.

Các bạn có thể tham khảo thêm: Mẫu bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý

2017/06/9Thể loại : Kế toán tiền lươngKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :