Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu bảng kiểm kê vàng bạc kim khí quý đá quý theo QĐ 48 và TT 200

Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý là văn bản do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng bạc lập để theo dõi về loại, số lượng, đơn giá, thành tiền của các mặt hàng vàng, bạc, kim.

Công ty kế toán Thiên Ưng xin gửi các bạn 2 mẫu bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang dùng phổ biên hiện nay là Mẫu số: 07 – TT theo TT 200 và QĐ 48.

1. Mẫu bảng kiểm kê vàng bạc kim khí quý đá quý theo thông tư 200

Đơn vị: CÔNG TY ACC VIỆT NAM
Bộ phận:……….
    Mẫu số: 07 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

 

(Đính kèm phiếu ……………………
Ngày ……tháng ……năm …………)
Quyển số: ………………..

Số: ………………………..

 

STT Tên, loại, quy cách, phẩm chất Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
Cộng

 

                                                                                                              Ngày …tháng …năm ….

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
người nộp (nhận)
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người kiểm nghiệm
(Ký, họ tên)

2. Mẫu bảng kiểm kê vàng bạc kim khí quý đá quý theo quyết định 48

Đơn vị: CÔNG TY ACC VIỆT NAM
Bộ phận:……….
    Mẫu số: 07 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

(Đính kèm phiếu ……………………
Ngày ……tháng ……năm …………)
Quyển số: ………………..

Số: ………………………..

 

STT Tên, loại, quy cách, phẩm chất Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
Cộng  x  x  x

 

                                                                                                              Ngày …tháng …năm ….

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
người nộp (nhận)
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người kiểm nghiệm
(Ký, họ tên)

Các bạn có thể xem thêm: Mẫu bảng kê chi tiền

 

2017/06/9Thể loại : Kế toán tiền lươngKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :