Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn – trực tiếp

Phương pháp tính giá thành giản đơn hay còn gọi là trực tiếp. – Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng ở trong doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm giản đơn khép kín từ khi đưa nguyên vật liệu vào tới khi sản…

Cách tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng áp dụng với những DN sản xuất đơn chiếc và hàng loạt theo đơn đặt hàng đã ký. – Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng: + Nếu quá trình sản xuất chỉ liên quan đến một đơn đặt…

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Phương pháp tính giá thành thành hệ số áp dụng trong những DN có quy trình công nghệ sản xuất cùng sử dụng 1 loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều sản phẩm chính khác nhau. – Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: là…

Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Cách tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi (giới hạn) để tập hợp các chi phí sản xuất phát sinh (phân xưởng, tổ đội,…). Căn cứ để xác…

Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ

Phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ áp dụng thích hợp với nhũng doanh nghiệp có quy trình công nghệ ngoài sản phẩm chính  còn thu được sản phẩm phụ. – Sản phẩm được coi là sản phẩm phụ là những sản phẩm: +  Không nằm trong danh mục…

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước

Cách tính giá thành sản phẩm phân bước Điều kiện áp dụng: Phương pháp này được áp dụng ở những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục, sản phẩm qua nhiều giai đoạn chế biến liên tục kế tiếp nhau, bán thành  phẩm của…