Mẫu tờ khai thuế Môn Bài 2016 + Lệ phí môn bài 2017

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Việc thực hiện kê khai và nộp thuế môn bài sẽ thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP,ban hành hành: 04/10/2016, Ngày hiệu lực: 01/01/2017 – Quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí…

Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, mẫu giấy mới nhất hiện nay được sử dụng theo Mẫu số: C1-02/NS – Ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,…

Hướng dẫn cách lập tờ khai Thuế – lệ phí Môn Bài mới nhất 2017

Để có thể hướng dẫn các bạn lập tờ khai thuế Môn Bài một cách chi tiết và cụ thể Công ty ACC Việt Nam sẽ hướng dẫn các lập tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự…