Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Hướng dẫn cách lập tờ khai Thuế – lệ phí Môn Bài mới nhất 2017

Để có thể hướng dẫn các bạn lập tờ khai thuế Môn Bài một cách chi tiết và cụ thể Công ty ACC Việt Nam sẽ hướng dẫn các lập tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm……2017 … (ghi năm làm tờ khai nộp thuế)

[02] Lần đầu
X
[03] Bổ sung lần thứ

(Tích vào mã chỉ tiêu 02 – Nếu bạn kê khai lần đầu

Làm bổ sung tích vào chỉ tiêu 03)

[04] Người nộp lệ phí: …CÔNG TY TNHH DV TV ACC VIỆT NAM…. (ghi tên đầy đủ của công ty bạn theo GPĐKKD)
[05] Mã số thuế: ………0106208569… (ghi MST của công ty bạn theo GPĐKKD)
[06] Địa chỉ:.881/27B Quốc Lộ 1A, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A..(ghi Đ/C của công ty bạn theo GPĐKKD)
[07] Quận/huyện:…Bình Tân…………… [08] Tỉnh/Thành phố: …….Hồ Chí Minh……………
[09] Điện thoại:……0938830883……… [10] Fax: ……(bỏ qua) ………… [11] Email: ……………..
[12] Đại lý thuế (nếu có): …………….(bỏ qua) ………………………………………………………………
[13] Mã số thuế: …………… (bỏ qua)  …………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ: ………………. (bỏ qua) ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………(bỏ qua) ………………[16] Tỉnh/Thành phố: ……….(bỏ qua)  ………………..
[17] Điện thoại: …… (bỏ qua) …………… [18] Fax: …(bỏ qua) ……… [19] Email: ………(bỏ qua)…………..
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ……(bỏ qua) ………………… ngày ………(bỏ qua) ………………………..
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
……Công ty TNHH DV TV ACC Việt Nam……

(Ghi lại tên công bạn)

[22]  

1.000.000.000

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
=> Ghi số Vốn điều lệ
(trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.)

2.000.000
Mức thu lệ phí môn bài được quy định tại điều 4 của nghị định 139/2016 cac bạn ghi số tiền thuế MB phải nộp vào đây
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………
[23]
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24] 2.000.000 
(Nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì ghi 1/2 năm mức đóng cả năm)

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm…2017…
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Để hiểu rõ hơn về cách tính tiền lệ phí môn bài năm 2017 các bạn có thể xem thêm tại đây:
Mức đóng thuế – lệ phí Môn bài năm 2017

Hiện nay trên phần mềm KTKK 3.4.1 đang có mẫu tờ khai thuế môn bài theo TT 156/2013/TT-BTC các bạn có thể làm trực tiếp tờ khai thuế môn bài trên PM HTKK rồi gửi qua mạng theo hướng dẫn sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính thuế: năm ….(ghi năm nộp thuế)

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
[04] Người nộp thuế :……ghi tên công ty…………………………………………..
[05] Mã số thuế: ……………Mã số thuế của công ty……………………………….
[06] Địa chỉ:  ………… Địa chỉ của công ty……………………………….
[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………
[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………Từ chỉ tiêu 12 –20 là dành cho đại lý thuế
[13] Mã số thuế: ………………………….Tức là đơn vị làm dịch vụ kế toán
[14] Địa chỉ:  ……………………………….. Nếu bạn là kế toán của công ty thì bỏ qua mục này
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..
* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ VỐN ĐĂNG KÝ BẬC
 MÔN BÀI
MỨC THUẾ
 MÔN BÀI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Người nộp thuế môn bài
…………….Ghi tên công ty …………………………..
 

[22]

 

 

ghi vốn điều lệ trên giấy phép ĐKKD căn cứ vào vốn để xác định bậc ghi số tiền thuế theo bậc thuế
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………………………………………….
(là cùng tỉnh hoặc thành phố )
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
 

[23]

3 Tổng số thuế môn bài phải nộp:  

[24]

ghi tổng tiền phải nộp

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
Bỏ qua

                       Ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)
giám đốc ký                                              

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế Môn bài

 

2017/06/9Thể loại : KẾ TOÁN - THUẾLệ phí môn bàiTab :