Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng

CÔNG TY TNHH DV TV ACC VIỆT NAM
 —————–

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm 201

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng
________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH DV TV ACC VIỆT NAM

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH DV TV ACC VIỆT NAM

-Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty   TNHH DV TV ACC VIỆT NAM

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………………………………………………….

CMND số ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp: ………………………………Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú ………………………………………………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng …………. công ty, phụ trách chuyên môn……………………………………

Điều 2:  Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
                                Chủ tịch

                                   Huỳnh Công Dụng

 

2017/06/9Thể loại : Kế toán tiền lươngKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :