Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng: Mẫu số 04-TT

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

Dưới đây là Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

 

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 04 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG
Ngày …tháng …năm …
Số: …………….
Nợ: …………….
Có: …………….

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………….
– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………….
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I- Số tiền tạm ứng ……………………………..
  1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

 

……………………………..
  1. Số tạm ứng kỳ này:

 

……………………………..
– Phiếu chi số: ………….ngày………. ……………………………..
– Phiếu chi số: ………….ngày………. ……………………………..
– …. ……………………………..
II- Số tiền đã chi ……………………………..
  1. Chứng từ số …………ngày……..

 

……………………………..
  1. …..

 

……………………………..
III- Chênh lệch ……………………………..
  1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

 

……………………………..
  1. Chi quá số tạm ứng (II – I)

 

……………………………..

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

 

2017/06/9Thể loại : Kế toán tiền lươngKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :