Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao tài sản cố định  doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định theo đúng quy định của thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Chú ý: Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Dưới đây là mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ cho doanh nghiệp:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gởi :       – CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………….
– ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.

–         Tên đơn vị                 :
–         Địa chỉ trụ sở chính   :
–         Địa chỉ chi nhánh      :
–         Mã số thuế                 : ………………………..

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Nay Công ty ……………… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận …………theo phương pháp khấu hao ………
Xin chân thành cảm ơn
Chào trân trọng

Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2014
CÔNG TY ……………

 

Một vài lưu ý:

– Đối với các TSCĐ đã thông báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo đúng quy định mà không có sự thay đổi phương pháp trích khấu hao thì Công ty không phải thông báo lại với cơ quan Thuế.

Theo CV Số: 54037/CT-HTr, ngày 21 tháng 10 năm 2014, của Cục thuế TP Hà Nội.
– Công ty đang thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng thì được trích khấu hao nhanh. Khi thực hiện trích hao nhanh Công ty không phải làm thủ tục đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo công văn Số: 3019/CT-TTHT, ngày 8 tháng 4 năm 2015, của Cục thuế TP Hồ Chí Minh.
– Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định  của doanh nghiệp.

(Theo khoản 2 điều 1 của TT 45/2013/TT-BTC)
Tham khảo: Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo thông tư 45

 

2017/06/9Thể loại : Kế toán Tài sản cố địnhKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :