Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Bài viết

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

I. QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bả...Đọc tiếp

CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG

I. QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm t...Đọc tiếp

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán thuế t...Đọc tiếp

CHI PHÍ ĐI VAY

QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay, gồm: ghi nhận ch...Đọc tiếp

DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đ...Đọc tiếp

DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC

CHUẨN MỰC SỐ 14  DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ng&agr...Đọc tiếp

HỢP NHẤT KINH DOANH

Chuẩn mực số 11  Hợp nhất kinh doanh (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 c...Đọc tiếp

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

CHUẨN MỰC SỐ 10 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/20...Đọc tiếp

THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH

Chuẩn mực số 08   Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh (Ban hành và cô...Đọc tiếp

KẾ TOÁN CÁC KHOẢNG ĐẦU TƯ VÀO LIÊN KẾT

 Chuẩn mực số 07  Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết (Ban hành và côn...Đọc tiếp