Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Bài viết

LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

Chuẩn mực kế toán số 30: LÃI TRÊN CỔ PHIẾU I. QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của Chuẩn mực này là quy địn...Đọc tiếp

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT

Chuẩn mực số 29: THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT I. QU...Đọc tiếp

BÁO CÁO BỘ PHẬN

Chuẩn mực số 28: ​BÁO CÁO BỘ PHẬN I. QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguy&eci...Đọc tiếp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

CHUẨN MỰC SỐ 27 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12...Đọc tiếp

THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Chuẩn mực số 26   Thông tin về các bên liên quan  (Ban hành và công bố theo Quyết định số ...Đọc tiếp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

Chuẩn mực số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư  vào công ty con...Đọc tiếp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHUẨN MỰC SỐ 24 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày ...Đọc tiếp

CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

I. QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh báo cáo tài chính, các nguyên t...Đọc tiếp

TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ

I. QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn việc trình bày bổ sung các thông tin cần thiết trong báo cáo tài chính của ...Đọc tiếp

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I.Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính gồ...Đọc tiếp