Chiết khấu thanh toán: chứng từ và cách hạch toán

Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. Việc thực hiện khấu chiết thanh toán bao nhiêu phần trăm, hay điều kiện thanh toán như thế nào thì được hưởng chiết khấu…

Mẫu phiếu chi – Mẫu số 02 – TT

Mẫu phiếu chi là loại mẫu thường sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán thường sử dụng phiếu chi khi cần phải chi tiền để phục vụ các hoạt động kinh doanh. 1. Mẫu phiếu chi theo QĐ 48: Đơn vị: …………………………. Địa chỉ: ……………………………