Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu phiếu chi – Mẫu số 02 – TT

Mẫu phiếu chi là loại mẫu thường sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán thường sử dụng phiếu chi khi cần phải chi tiền để phục vụ các hoạt động kinh doanh.
1. Mẫu phiếu chi theo QĐ 48:

Đơn vị: ………………………….
Địa chỉ: …………………………
MST: ……………………………
Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm 20……

Quyển số: ………………………..
Số: ………………………………….
Nợ: ………………………………….
Có: ………………………………….

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nhận: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………………….. (Viết bằng chữ): …………………………………………………..

Kèm theo: ………………………………………………….. Chứng từ gốc.
Ngày ……. tháng …….. năm 20….

 

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

Xem thêm : Cách viết phiếu chi

VD : Tham khảo Phiếu chi của Công ty ACC Việt Nam

 

2. Mẫu phiếu chi theo TT 200:

Đơn vị: ………………………….
Địa chỉ: …………………………
MST: ……………………………
Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm 20……

Quyển số: …………………………
Số: ………………………………….
Nợ: ………………………………….
Có: ………………………………….

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nhận : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………………….. (Viết bằng chữ): …………………………………………………..

Kèm theo: ………………………………………………….. Chứng từ gốc.

Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

 

2017/06/9Thể loại : Kế toán bán hàngKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :