Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất Hướng dẫn cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất, chia sẻ các mẹo nhớ hệ thống tài khoản kế toán chính xác nhất cho từng khoản kế toán theo Thông tư 200 và Thông tư…

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu năm 2017

Thủ tục – Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm bắt buộc kể từ ngày 1/1/2016 được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ…

Quy định – Hướng dẫn về Bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2017

BẢO HIỂM XÃ HỘI 2017 I. Các văn bản quy đinh – hướng dẫn về BHXH: – Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (Ngày ban hành: 20/11/2014 – Ngày hiệu lực: 01/01/2016). Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người…

Quy định Bảo Hiểm Thất Nghiệp năm 2016 mới nhất

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2017 I. Các văn bản quy định: – Luật Việc làm 2013: ban hành: 16/11/2013 – Ngày hiệu lực: 01/01/2015: Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề…

Chế độ thai sản mới nhất năm 2017: mức hưởng và thời gian nghỉ

Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận…

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2016

Mức hưởng BHTN được quuy định tại điều 8 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp, ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: 15/09/2015 như sau: I. Tổng quan về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 1. Mức trợ cấp thất…

Cách tính tiền lãi phạt chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 2016

Từ năm 2016, việc xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo Điều 5 của Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã…

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2017 mới nhất

Từ ngày 01/6/2016, Hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH 2016 được thực hiện theo Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH Về Hồ sơ hưởng chế độ thai sản, được thực hiện theo điều 9 của…