Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất
Hướng dẫn cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất, chia sẻ các mẹo nhớ hệ thống tài khoản kế toán chính xác nhất cho từng khoản kế toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các Nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Để phản ánh được hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì cần 1 hệ thống tài khoản kế toán.

Tuy hệ thống tài khoản kế toán có rất nhiều tài khoản nhưng chúng cũng được sắp xếp theo thứ tự và bản chất của từng tài khoản. Say đây Công ty ACC Việt Nam xin hướng dẫn cách nhớ nhanh hệ thống tài khoản kế toán:

1. Đầu tiên các bạn cần phải nhớ:

– Loại tài khoản đầu 1 và 2 – Là loại tài khoản “Tài sản”

VD: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, thuế GTGT được khấu trừ, Nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, Công cụ dụng cụ, TSCĐ …

– Loại tài khoản đầu 3 – Là loại tài khoản “Nợ phải trả”

VD: Phải trả người bán, Các khoản thuế phải nộp, Phải trả người lao động, phải trả khác, vay nợ thuê tài chính …

– Loại tài khoản đầu 4 – Là loại tài khoản “Vốn chủ sở hữu”

VD: Vốn đầu tư của Chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối …

– Loại tài khoản đầu 5 – Là loại tài khoản “Doanh thu”

VD: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; Doanh thu bán thành phẩm …

– Loại tài khoản đầu 6 – Là loại tài khoản “Chi phí sản xuất, kinh doanh”

VD: Chi phí mua hàng; Chi phí sản xuất; Chi phí giá vốn; Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý Doanh nghiệp … (Thông tư 133 và Thông tư 200 khác biệt chủ yếu ở Loại tài khoản này. Thông tư 200 quy định chi tiết từng loại Tài khoản chi phí)

– Loại tài khoản đầu 7 – Là loại tài khoản “Thu nhập khác”

VD: Thu nhập khác gồm: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Khoản tiền phạt thu được; Các khoản cho biếu, tặng mà DN nhận được…

– Loại tài khoản đầu 8 – Là loại tài khoản “Chi phí khác”

VD: Chi phí thuế TNDN phải nộp; Khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm hành chính …

– Loại tài khoản đầu 9 – Là loại tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh” (Cuối kỳ sẽ Tập hợp toàn bộ CP và DT vào TK này)

Tuy có nhiều tài khoản như vậy nhưng các bạn chỉ cần chú ý cho mình 5 loại TK như sau:

Tài khoản Tài sản gồm: TK đầu 1 + 2.

Tài khoản Nguồn vốn gồm: TK đầu 3 + 4.

Tài khoản Doanh thu gồm: TK đầu 5 + 7.

Tài khoản Chi Phí gồm: TK đầu 6 + 8.

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh: TK 911.

Chú ý:

– TK đầu 5 + 7 mang tính chất NGUỒN VỐN

– TK đầu 6 + 8 mang tính chất TÀI SẢN

Kết luận:

Tài khoản Tài sản gồm: Tài khoản đầu 1 + 2 + 6 + 8

Tài khoản Nguồn Vốn gồm: Tài khoản đầu 3 + 4 + 5 +7

Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh: Tài khoản 911

2. Cách định khoản tài khoản kế toán khi có phát sinh:

a, Những loại tài khoản Tài sản gồm: (1,2,6,8):

Khi phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

Khi phát sinh giảm: Ghi bên Có

VD: Thanh toán tiền mua hàng hóa là 10.000.000

– Mua hàng (là hàng hóa-> Tăng hàng hóa lên, ghi bên NỢ)

– Thành toán bằng tiền mặt (là tiền mặt -> Giảm tiền mặt, ghi bên CÓ)

Nợ TK 156 : 10.000.000đ

Có TK 111 : 10.000.000đ

b, Những loại tài khoản Nguồn vốn gồm: (3,4,5,7):

Khi phát sinh tăng: Ghi bên Có

Khi phát sinh giảm: Ghi bên Nợ

VD: Trả tiền hàng cho người bán 20.000.000đ bằng tiền mặt

– Trả tiền cho người bán (-> Giảm 1 khoản phải trả (Loai TK Nguồn vốn), ghi bên NỢ)

– Thành toán bằng tiền mặt (-> Giảm tiền mặt (Loại TK Tải sản, ghi bên CÓ)

Nợ TK 331: 20.000.000đ

Có TK 111: 20.000.000đ

Tài khoản 911 là tài khoản tập hợp chi phí và doanh thu (xác định kết quả kinh doanh)

2017/06/13Thể loại : Hướng dẫn định khoản - Hạch toánKẾ TOÁN TỔNG HỢPTab :