• Ngày nay, mỗi cá nhân tổ chức đều có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm để đem lại nguồn thu nhập cho cá nhân và xã hội, qua đó đóng góp một phần giá trị gia tăng GDP nền kinh tế nước ta ngày một phát triển hơn và sánh ngang nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới. Để được quyền tự do koanh mỗi cá nhân, tổ chức đều phải thực hiện đăng ký kinh doanh thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận. Đó chính là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp. 

 

  • Bênh cạnh quyền tự do kinh doanh, mỗi các nhân, doanh nghiệp đều phải biết và thực hiện đúng các nghĩa vụ:  pháp luật doanh nghiệp, pháp luật kế toán và pháp luật về thuế mà nhà nước đã ban hành, quy định để quản lý.  Bản thân tôi với gần 10 năm kinh nghiệm tiếp xúc và làm việc trực tiếp trong lĩnh vực kế toán và lĩnh vực thuế, tôi đã xây dựng và giới thiệu cho bạn đọc gói dịch vụ kế toán, kê khai thuế chuyên nghiệp để bạn đọc , những ai có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng dịch vụ tốt hơn để tránh những sai sót khi áp dụng kinh doanh tại doanh nghiệp mình.

 

Sau đây là bảng giá dịch vụ gói ACC1 của Công ty ACC Việt Nam.

Loại hình kinh doanh

Điều kiện để tính phí dịch vụ: ACC quy định điều kiện hoặc. Trường hợp điểm rơi điều kiện tính phí dịch vụ không thỏa mãn đồng thời quy định doanh thu và số lượng hđ thì sẽ ưu tiên doanh thu.

Phí DV

( chưa VAT)

Doanh thu

SL hóa đơn

DỊCH VỤ

Không phát sinh

0,3 triệu

100 triệu

20 hóa đơn

0,8 triệu

Trên 100 – 300 triệu

30 hóa đơn

1,2 triệu

Trên 300 – 500 triệu

50 hóa đơn

1,6 triệu

Trên 500 – 1 tỷ

2,0 triệu

Trên 1 tỷ

Thỏa thuận 

SẢN XUẤT

Không phát sinh

0,3 triệu

100 triệu

20 hóa đơn

1 triệu

Trên 100 -300 triệu

30 hóa đơn

1,5 triệu

Trên 300 – 500 triệu

50 hóa đơn

2,0 triệu

Trên 500 – 1 tỷ

2,5 triệu

Trên 1 tỷ

Thỏa thuận 

THƯƠNG MẠI

Không phát sinh

0,3 triệu

100 triệu

30 hóa đơn

0,8 triệu

Trên 100- 300 triệu

50 hóa đơn

1,3 triệu

Trên 300- 500 triệu

100 hóa đơn

1,8 triệu

Trên 500 triệu – 1 tỷ

2,0 triệu

Trên 1 tỷ

Thỏa thuận 

NỘI DUNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ 

I.MODUL THUẾ1.Tư vấn: Nhân viên ACC tư vấn doanh nghiệp thực hiện đúng  các sắc thuế phát sinh tại đơn vị mà pháp luật về thuế quy định

 

 

2.Thực hiện

 

2.1 Hàng tháng, quý

 

Thực hiện kê khai và gửi báo cáo thuế Mẫu :01/GTGT hàng tháng ( Đối với DN có doanh thu >= 50 tỷ thì pháp luật thuế quy định khai thuế tháng), ngược lại kê khai theo quý bằng phần mềm HTKT của Tổng cục thuế theo đúng thời hạn quy định.

Gửi báo tình hình sử dụng hóa đơn tháng/quý (BC26)

Gửi tờ khai thuế TNCN Tạm tính tháng/quý

 

2.2 Cuối năm:

 

Thực hiện thủ lập quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số: 03/TNDN  và báo cáo tài chính mẫu: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản để gửi cho cơ quan thuế quản lý trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

 

3. Kết quả thực hiện:

 

Tờ khai thuế hàng tháng, quý đã gửi được xác nhận bởi email của Tổng cục thuế đã nộp thành công, file mềm data kê khai thuế của DN

 

Tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính đã gửi được xác nhận bởi email của Tổng cục thuế đã

 

II. THỜI HẠN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ  – THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THUẾ

 STT                            Loại hồ sơ khai thuế    Ngày          Ngày làm việc
 1 Kể từ ngày được cấp ĐKKD, hoạt động     10
 2 Thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế ( mẫu 08)    10 
 3 Thay đổi bổ sung số tài khoản ngân hàng ( mẫu 08)  10  
 4 TB trước khi tạm ngưng kinh doanh  10   
 5 Loại thuế khai tháng, chậm nhất ngày thứ của tháng tiếp theo  20   
 6 Loại thuế khai quý , chậm nhất ngày thứ của quý tiếp theo  30   
 7 Loại thuế khai năm , chậm nhất ngày thứ … của tháng đầu năm  30   
 8 Loại thuế quyết toán năm, chậm nhất ngày thứ …kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính   90   
 9 Loại thuế khai từng lần phát sinh, chậm nhất ngày thứ… kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế   10   
 10 Quyết toán thuế khi chấm dứt hoạt động, chậm nhất  ngày thứ kể từ ngày phát sinh  45  

 

II. MODUL KẾ TOÁN1.Tư vấn: Nhân viên ACC tư vấn quy trình thực hiện bộ máy kế toán:Ghi chép, vào sổ, báo cáo và lưu trữ chứng từ, tài liệu  kế toán theo đúng quy định luật kế toán, thông tư  hướng dẫn của BTC, chuẩn mực kế toán.

 

 

2.Thực hiện:

 

2.1: Hàng tháng, quý:  

Ghi chép chứng từ kế toán, vào sổ, khóa sổ, báo cáo  và lưu trữ tài liệu kế toán Chi tiết:

1.Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho theo đúng mẫu biểu của chế độ kế toán

2. Soạn thảo và in hợp đồng lao động. Đăng ký mã số thuế TNCN của từng lao động có trên bảng lương, Lập  và in bảng chấm công bảng lương hàng tháng.

3.Lập và in bảng tính giá thành nếu có ( thẻ tính giá thành đối với công ty Sản xuất, Xây dựng, lắp đặt…)

4.In bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, Bảng phân bổ công cụ dụng cụ …

5.In báo cáo NXT vật tư, Thành phẩm, hàng hóa.

6.In sổ chi tiết, tổng hợp của các tài khoản chi tiết công nợ,

7.In các sổ chi tiết, sổ tổng hợp của tất cả tác tài khoản có phát sinh trên bảng cân đối số phát sinh.

8.In sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

9.In sổ Cái, sổ nhật ký chung … (1 trong 4 hình thức sổ DN đang áp dụng )

10.In báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản hàng tháng, quý.

 

2.2 Cuối năm:

 

Thực hiện công việc khóa số kế toán, Lập và in 2 bộ báo cáo tài chính cuối năm bao gồm :   Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản. 1 Bộ báo cáo tài chính lưu trữ tại công ty, một bộ gửi cho Phòng thống kê – UBND quận nơi công ty hoạt động.

 

3. Kết quả thực hiện:

Mục 2.1 hoàn thành được Lưu trữ bộ sổ kế toán  và chứng từ kế toán  ( kèm hóa đơn gốc) bằng file giấy và file mềm  tại vp công ty.

 

Mục 2.2 hoàn thành được lưu trữ bộ báo cáo tài chính bằng file giấy và file mềm tại vp công ty.

 

   Trên đây là bảng báo  giá dịch vụ và các bước công việc cần thực hiện được hướng dẫn và thể hiện khái quát ở modul thuế và kế toán của gói  dịch vụ ACC1- Dịch vụ kế toán, thuế chuyên nghiệp tại  Công ty ACC Việt Nam.

Mọi thắc mắc những vấn đề pháp luật quy định về thuế, kế toán quý khách hàng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn Công ty ACC Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch Vụ – Tư vấn ACC Việt Nam

Giờ làm việc: 8:00 – 17:00 (8:00AM – 5:00 PM)

Tổng đài tư vấn: 0838110987 – (08) 66 85.8441 ( 20 Line )
Hotline : 093 883 0 883 ( Mr Dụng và Cộng sự)
Email: vphcm@accvietnaminfo.vn – accvietnamco@gmail.com
VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH
Địa chỉ 1: Phòng 102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, số 270-272 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
VĂN PHÒNG HUYỆN CỦ CHI
Địa chỉ: Số 233 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.