Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu thông báo phát hành hoá đơn mới nhất

Khi doanh nghiệp đã đặt in xong hoá đơn, để có thể đưa vào sử dụng, doanh nghiệp cần tiến hành làm thông báo phát hành hoá đơn trước 5 ngày sử dụng. Dưới đây là mẫu thông báo phát hành hoá đơn theo thông tư 26/2015 mới nhất.

 

                                                                                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu: TB01/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/2/2014 của Bộ Tài chính)

 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:……………………………………………………………………………………..
2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………..
4. Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………
5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại
hoá đơn
Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
Tên

MST

  Hóa đơn GTGT AA/11T            
                   
                   

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………….
– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………………………………

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. 

      ………, ngày………tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
     
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây : Mẫu thông báo phát hành hoá đơn

2017/06/10Thể loại : Hóa đơn giá trị gia tăngKẾ TOÁN - THUẾTab :