Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Cách viết hóa đơn đối với chiết khấu thương mại theo mẫu và kê khai thuế

Cách viết hóa đơn đối với chiết khấu thương mại theo mẫu.
1. Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.
(Theo CHUẨN MỰC SỐ 14 – DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC)
2. Cách lập hóa đơn CKTM:
– Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
– Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
Cách viết hđ giảm giá hàng bán( Theo điểm 2.5 phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC )
Cụ thể dưới đây Công ty ACC Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại trong từng trường hợp cụ thể:
VÍ DỤ:
Công ty ACC Việt Nam, thực hiện chương trình bán hàng từ ngày 01/05/2015 đến hết ngày 30/06/2015 cho
những khách hàng mua máy điều hoà Daikin 12.000BTU số lượng từ 10 bộ trở lên thì được hường chiết
khấu thương mại 5% trên tổng giá trị hàng mua.
Ngày 02/05/2015, Công ty ACC Việt Nam ký Hợp đồng mua bán số: 05/HD TU-HA với Công ty Hoàng Anh về việc
mua bán máy điều hoà Daikin 12.000BTU, Đơn giá thoả thuận: 12.000.000đ/bộ.

Trường hợp 1: Ngày 05/05/2015 Công ty Hoàng Anh nhập mua tổng số 10 bộ máy điều hoà
Daikin và đủ điều kiện được hưởng Chiết khấu thương mại => Lập Hoá đơn bán hàng, Đơn
giá ghi trên Hoá đơn là đơn giá đã giảm – đã thực hiện chiết khấu thương mại 5%

mẫu hóa đơn chiết khấu thương mại

Trường hợp 2: Công ty Hoàng Anh thực hiện mua hàng nhiều lần:
Ngày 05/05/2015: mua 03 bộ => Đơn giá ghi trên Hoá đơn: 12.000.000đ/bộ (Vì chưa đủ điều
kiện được hưởng Chiết khấu thương mại)
Ngày 12/105/2015: mua 04 bộ => Đơn giá ghi trên Hoá đơn: 12.000.000đ/bộ (Vì chưa đủ điều
kiện được hưởng chiết khấu thương mại)
Ngày 25/05/2015: mua 03 bộ => đủ điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại
=> Thực hiện chiết khấu thương mại cho lần mua cuối cùng (Hoá đơn ngày 25/05/2015)

cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại

Trường hợp 3: Công ty Hoàng Anh thực hiện mua hàng làm nhiều lần
Ngày 05/05/2015: mua 03 bộ => Đơn giá ghi trên Hoá đơn: 12.000.000đ/bộ (Vì chưa đủ điều
kiện được hưởng Chiết khấu thương mại)
Ngày 12/105/2015: mua 04 bộ => Đơn giá ghi trên Hoá đơn: 12.000.000đ/bộ (Vì chưa đủ điều
kiện được hưởng chiết khấu thương mại)
Ngày 25/05/2015: mua 03 bộ => đủ điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại. Nhưng không
thực hiện Chiết khấu thương mại tại lần mua cuối cùng do Công ty Hoàng Anh chưa thanh toán hết số
tiền mua hàng theo thoả thuận => Đơn giá ghi trên Hoá đơn: 12.000.000đ/bộ
→ Lập Hoá đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán do thực hiện Chiết khấu bán hàng

mẫu hóa đơn chiết khấu thương mại

Xem thêm : cách hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán.

2017/06/10Thể loại : Hóa đơn giá trị gia tăngKẾ TOÁN - THUẾTab :