Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích…

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 2.  Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh; 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; 4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên). 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa…

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định); 2.  Quyết định của hội đồng thành viên  về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu tham khảo); 4.…

Chấm Dứt Hoạt Động Địa Điểm Kinh Doanh

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh / văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…