Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất hiện nay

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 sẽ tăng từ 180.000 đến 250.000 đồng so với năm 2016 (Tính trung bình: Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2017 sẽ tăng 7,3% so với mức lương của năm 2016) Theo điều 3 của…

Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương hàng tháng 2017

Căn cứ để tính lương, làm bảng lương đó chính là Hợp đồng lao động, bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm, công việc được hoàn thành,… và quy chế lương thưởng của doanh nghiệp. Công ty ACC Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn các tính lương dựa…

Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương mới nhất 2017

Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương mới nhất 2017 Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2017 vẫn giữ nguyên không thay đổi so với năm 2016. Cụ thể năm 2017 này, kế toán sẽ trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ sau:…

Cách tính tiền lương làm thêm giờ: ngày nghỉ, lễ, tết

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền…

Mẫu quy chế Lương thưởng của công ty 2017

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM —————– Số :01/QC – TU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                            Hồ Chí Minh, Ngày  02  tháng  01  năm 2017 QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG, CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO…