Thành lập công ty chỉ 1-3 ngày, dịch vụ tận tình, chính xác, nhiều ưu đãi. Dịch Vụ Chăm Sóc 24h. Tư Vấn Miễn Phí. DV Kế Toán Chuyên Nghiệp. Dịch vụ: thành lập công ty, kế toán, thay đổi giấy phép kd.
Address :
272 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam,
TpHCM,
VietNam.
Tel : +842838110987
Email : vphcm@accvietnaminfo.vn
Image : Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư vấn ACC Việt Nam
PriceRange: 1000000$

Công ty ACC Việt Nam hân hạnh chào đón Qúy khách hàng!

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc để ký thay trên hóa đơn – chứng từ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–

GIẤY  UỶ QUYỀN

–  Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005;
 
–  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
 
–  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH DV TV ACC Việt Nam;
–  Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH DV TV ACC Việt Nam; 
 
–  Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty ACC Việt Nam  về việc phân công, ủy quyền cho………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà           :..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Chức vụ          : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..………………….………………………………………………………………………….…..

Số CMTND    : 123456789  cấp tại ……… ngày …………..
Địa chỉ           …………………………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà           :..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Chức vụ          : Phó giám đốc/ kế toán Trưởng ..………………….…………………………………………………………………………………………….…..

Số CMTND    : 123456789   cấp tại ……… ngày …………..………….

Địa chỉ           ………………………………………………
Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1.  Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản…. Điều … Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………………….
3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN A

Hoặc các bạn có thể tham khảo mẫu sau:

 

2017/06/10Thể loại : Hóa đơn giá trị gia tăngKẾ TOÁN - THUẾTab :