Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức

Tính giá thành theo phương pháp định mức

– Điều kiện áp dụng:
+ DN có quy trình sản xuất ổn định
+ DN đã xây dựng và quản lý được định mức.
+ Trình độ tổ chức và tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của kế toán viên tương đối vững.
– Nội dung của phương pháp:
+ Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành và dự toán chi phí sản xuất chung để xác định giá thành định mức.
+ Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất trong phạm vi định mức cho phép và số thoát ly so với ddihj mức.

– Công thức xác định:

Giá thành thực tế = Giá thành định mức +
Chênh lệch
do thay đổi định mức
+
Chênh lệch
do thoát ly định mức

– Nguyên nhân thay đổi định mức:
+  Do trang thiết bị sản xuất hiện đại
+  Trình độ tay nghề của công nhân tăng lên
+ Trình độ tổ chức quản lý sản xuất tăng lên.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *