Mẫu Phiếu Xuất Kho – Mẫu số 02 – VT

Phiếu Xuất Kho được sử dụng để quản lý chặt chẽ việc xuất kho các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiẻm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Phiếu xuất kho theo QĐ 48 – Mẫu số: 02 – VT
VD : phiếu xuất kho của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn ACC Việt Nam
Xem thêm Mẫu phiếu xuất kho theo TT 200:
VD : phiếu xuất kho của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn ACC Việt Nam

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *