Mẫu phiếu thu – Mẫu số : 01 – TT

Mẫu phiếu thu là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán, đặc biệt trong công tác mua bán kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Mẫu phiếu thu theo QĐ 48:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày …tháng …năm …

 

Quyển số: ………..

Số: …………………….

Nợ: …………………….

Có: …………………….

Họ và tên người nôp tiền: …………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp: …………………………………………………………………………………………..

Số tiền: …………………………………………….(Viết bằng chữ): …………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………….Chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

VD: Phiếu thu của Công ty ACC Việt Nam

  

2. Mẫu phiếu thu theo TT 200/2014:

Đơn vị: ………………………….
Địa chỉ: …………………………
 Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày …… tháng …… năm 20……

Quyển số: ………………………….

Số: …………………………………..

Nợ: ………………………………….

Có: …………………………………..

Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp: ………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………………………………………….. (Viết bằng chữ): …………………………………

Kèm theo: ………………………………………………….. Chứng từ gốc:

Ngày ……… tháng …….. năm 20……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………….
Tham khảo thêm : Cách viết phiếu thu

 

 

Bình luận

Bình luận

One thought on “Mẫu phiếu thu – Mẫu số : 01 – TT”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *