Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định); 2.  Quyết định của hội đồng thành viên  về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu tham khảo); 4.…

Chấm Dứt Hoạt Động Địa Điểm Kinh Doanh

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

Thông báo thay đổi  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH Công ty ACC Việt Nam – Hãng tư vấn pháp lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam Địa chỉ số: 881/27B Quốc…