Mức lãi suất phạt chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT mới nhất năm 2016

Dưới đây, Công ty ACC Việt Nam xin được cung cấp Thông báo số 619/TB-BHXH ngày 8/3/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH…

Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Công văn 1379/BHXH-BT hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam như sau: Các trường hợp truy thu: a) Truy thu do trốn đóng: Trường hợp đơn vị trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc…

Mẫu C70a-HD – Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động

Mẫu C70a-HD – Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động Là căn cứ đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn…

Mức đóng đoàn phí công đoàn 2016

Mức đóng đoàn phí công đoàn năm 2016 đang được thực hiện hướng dẫn số 258/HD-TLĐ để hướng dẫn một số nội dung về công đoàn phí, ban hành: 07/03/2014 – có hiệu lực: 07/03/2014. I. Đối với Doanh nghiệp: – Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn là đoàn…

Cách tính lương hưu – Mức hưởng hàng tháng

Cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng theo Luật BHXH mới nhất năm 2016 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với…

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí mới nhất

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí được quy định tại điều 54 và 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13, và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 15 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội. I. Điều kiện hưởng lương hưu 1. Người…

Mức hưởng chế độ ốm đau mới nhất năm 2016

Chế độ ốm đau là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hướng dẫn về chế độ ốm đau mới nhất năm 2016 được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã…

Cách làm Mẫu TK3-TS – Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

Mẫu: TK3-TS Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam là mẫu Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT   Mẫu: TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam) BẢO HIỂM…