BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG & BHXH- BHYT

Để hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành liên quan đến đăng ký lao động, đăng ký thang bảng lương và đóng bảo hiểm xã hội, Công ty ACC Việt Nam giới thiệu với doanh nghiệp các dịch vụ đăng ký lao…