Thủ tục – Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2016

Nếu bạn đáp ứng được điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì tiến hành làm theo thủ tục hướng dẫn tại điều 16 và điều 17 của nghị định Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau: I. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 1. Đề nghị hưởng trợ…

Điều kiện được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại điều 49 của luật việc làm số 38/2013/QH13 Ngày ban hành: 16/11/2013, có hiệu lực: 01/01/2015 Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các…

Những điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ 2015

Những điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ 2015 Từ ngày 01/01/2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ thực hiện theo quy định của Luật Việc làm 2013, thay cho quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó có một số thay…

Cách làm mẫu Mẫu số: D02-TS lập danh sách lao động tham gia BH

Mẫu số: D02-TS Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH dùng để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp số BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị. Đối tượng…

Cách làm tờ khai tham gia BHXH – BHYT – BHTN: Mẫu số: TK1-TS

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số: TK1-TS mới nhất hiện nay là được   Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam. Mẫu số TK01-TS được lập khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN…

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG & BHXH- BHYT

Để hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành liên quan đến đăng ký lao động, đăng ký thang bảng lương và đóng bảo hiểm xã hội, Công ty ACC Việt Nam giới thiệu với doanh nghiệp các dịch vụ đăng ký lao…