Cách viết phiếu thu

Hướng dẫn cách viết phiếu thu đúng quy định hợp lý hợp lệ
Phiếu thu được lập nhằm ghi nhận số tiền mặt, ngoại tệ… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “bảng kê ngoại tệ” đính kèm phiếu thu.

Cụ thể cách viết phiếu thu:
Dưới đây là mẫu phiếu thu, Công ty ACC Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn viết phiếu thu theo các chỉ tiêu được in sẵn trên phiếu:

 

Tham khảo mẫu phiếu thu theo các quyết định tại đây: Mẫu Phiếu Thu

• Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
• Dòng ” họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
• Dòng ” địa chỉ “: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
• Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
• Dòng “số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
• Dòng “bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
• Dòng “kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo. ( ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).
Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu rồi ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng, giám đốc ký và đóng dấu, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.
Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.

Lưu ý: đối với những hoá đơn chứng từ liên quan đến tiền kế toán cần phải ký sống từng liên.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm: cách viết phiếu chi

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *