Cách viết phiếu chi

Hướng dẫn cách viết phiếu chi theo đúng quy định hợp lý hợp lệ

Phiếu chi được lập nhằm ghi nhận số tiền mặt, ngoại tệ… thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản chi có liên quan.
Cụ thể cách viết phiếu chi:
Dưới đây là mẫu phiếu chi, Công ty ACC Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn viết phiếu chi theo các chỉ tiêu được in sẵn trên phiếu:

cach-viet-phieu-chi

Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
Dòng ” họ tên người nhận tiền “: Ghi rõ họ tên người nhận tiền.
Dòng ” địa chỉ “: Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, bộ phận nhận tiền.
Dòng “Lý do chi”: Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi tiền mua hàng hóa, sản phẩm; chi tiền nộp thuế…
Dòng “số tiền”: Ghi đúng số tiền chi.
Dòng “bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.
Dòng “kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo ( ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, chỉ sau khi đã có chữ ký theo từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước khi ký và ghi rõ họ tên.
Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền.

Xem thêm mẫu phiếu chi theo các quy định tại đây: Mẫu Phiếu Chi

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *